מכירת ציורים ואמנות שימושית

 ציורי אמנות מקוריים מנופי האזור המשלבים טכניקות ייחודיות


אמנות שימושית מאפוקסי

 עיצוב מנורות נוי ייחודיות מאפוקסי


שלטים  לדלת ומזוזות בהזמנה מיוחדת