סדנאות אמנות במקומות עבודה

סדנאות מהנות ומגבשות במקום העבודה אשר משאירות מזכרת מכל העובדים כאשר התמונות  נתלות