• גשר הזיו, ישראל
  • קרן זהר, סדנאות האמנים גשר הזיו